brak zdjęcia

jednostka: Wydział Psychologii
stanowisko: asystent
prowadzone przedmioty: Metody neurorehabilitacji, Neuronauka w psychoterapii, Wyższe procesy poznawcze

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2016-02-23 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Psychologia

Granty

Data projektu: 2017-01-01 - 2019-01-01
Kierownik: Anita Białuńska
Wykonawcy: Anita Białuńska
Stypendium podoktorskie finansowane przez amerykanską agencję rządową National Institut of Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research (Advanced Rehabilitation Research Grant, Program no. 90AR5016-03-00, CFDA No. 93.433).

Artykuły

  • Simone Dalla Bella, Anita Białuńska, Jakub Sowiński, Why movement is captured by music, but less by speech: Role of temporal regularity, "PLOS One" 2013, vol 8, nr 8, 1-16;
  • Anita Białuńska, Simone Dalla Bella, Piotr Jaśkowski, Increasing stimulus intensity does not affect sensorimotor synchronization., "Psychological Research-Psychologische Forschung" 2011, vol 75, nr 1, 43-53;
  • Piotr Jaśkowski, Anita Białuńska, Monika Tomanek, Rolf Verleger, Mask- and distractor-triggered inhibitory processes in the priming of motor responses: An EEG study, "Psychophysiology" 2008, vol 45, nr 1, 70-85;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, Anita Białuńska, Captured by music, less by speech (w:) 9th International Conference on Music Perception and Cognition, red. Mario Baroni, Anna Rita Addessi, Roberto Caterina, Marco Costa, Bologna: University of Bologna, 2006;