dr Arkadiusz Cudak

jednostka: Wydział Prawa i Administracji
stanowisko: adiunkt
prowadzone przedmioty: Postępowanie administracyjne, Prawo administracyjne - cześć 1, Prawo administracyjne - cześć 2, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1998-01-30 Doktor Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Skuteczność referendów lokalnych w sprawie odwołania organów gminy w kontekście propozycji legislacyjnych dotyczących frekwencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2014, nr 1 (26), 214-230;
 • Arkadiusz Cudak, Weryfikacja rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2014, Nr 7, 8-14;
 • Arkadiusz Cudak, Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, nr 5, 22-35;
 • Arkadiusz Cudak, Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012, nr 6, 37-51;
 • Arkadiusz Cudak, Podmioty legitymowane do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009, nr 4, 18-30;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Piotr Pietrasz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Arkadiusz Cudak, Bezstronność sędziego sądu administracyjnego (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Kontrola sądowa czynności nadzorczych Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w stosunku do komorników sądowych (w:) Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, red. Zbigniew Szczurek, Grzegorz Sikorski, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Gwarancja prawa do bezstronnego sądu, polegająca na wyłączeniu sędziego sądu administracyjnego, którego bezstronność może budzić wątpliwości (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Zeznania świadków (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1-366, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Przesłuchanie stron (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1-366, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Skład sądu polubownego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. Art. 1096–1217, red. Andrzej Marciniak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Art. 767. Skarga na czynności komornika. Art. 768. Zaskarżenie grzywny (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730-1088, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Środki zaskarżenia (w:) Metodyka pracy komornika sądowego, red. Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Wady regulacji prawnych dotyczących właściwości organu wykonawczego gminy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (w:) Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika w systemie środków nadzoru judykacyjnego (w:) Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. Monika Michalska-Marciniak, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości prawa administracyjnego (w:) Kryzys prawa administracyjnego? T. 1: Jakość prawa administracyjnego, red. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012;