Pracownik Wydziału Psychologii Pani mgr Izabela Szumska uzyskała dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na projekt: "Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi?"