Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie zaprasza na konferencję naukową z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej oraz z okazji 70-tej rocznicy urodzin prof. dr hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Uczelni Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55 w dniu 12 maja 2017 r. (piątek). Początek obrad o godz. 11:00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość do dnia 28 kwietnia 2017r.

tel. 506 332 581 lub mail: a.pawlak@vizja.pl

 

Program:

  • Otwarcie uroczystości - Dziekan WPiA prof. dr hab. Marian Kallas
  • Wystąpienie - JM Rektor WSFiZ w Warszawie prof. dr hab. Maria Sierpińska
  • "Przedfilozofia versus Hybris" - wykład - prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
  • "Psychopatia. Pomiędzy prawem a pedagogiką" - wykład - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
  • Wręczenie Księgi Jubileuszowej - przewodniczący komitetu redakcyjnego prof. dr hab. Jan Jeżewski
  • Wystąpienia gości zaproszonych
  • Wystąpienie Jubilata
  • Zakończenie oficjalnej części konferencji