Pani Rektor prof. dr hab. Maria Sierpińska otrzymała nagrodę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał z własnej inicjatywy nagrodę dla Pani Rektor za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2015/2016!

Serdecznie gratulujemy!