Według wyników najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017: nasza Psychologia znalazła się na 2. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Ponadto Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zatrudnia najlepiej wykształconą kadrę w Polsce.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie niezmiennie od 2014 roku wspina się w rankingu Perspektyw zajmując co roku wyższe pozycje. W Rankingu Perspektyw 2017 zajęliśmy 12. miejsce na 50 niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski.To awans o jedno miejsce w stosunku do rankingu z 2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi naszej Uczelni i Rankingu Perspektyw 2017