Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji. Zarządzanie projektami staje się koncepcją, która odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju podejścia procesowego organizacji. W obliczu zmian współczesnych przedsiębiorstw i zachodzących procesów globalizacji pojawiają się nowe techniki zarządzania projektami.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Przyczyni się ona do transferu nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego jak również podejścia projektowego. Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie wybitnych pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Tematyka konferencji

 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola projektów w zarządzaniu
 • Kompetencje menedżera zespołu projektowego
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Unijne fundusze strukturalne wspierające projekty rozwoju gospodarczego
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych i projektowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Controlling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych

 

Konferencja płatna. Odbędzie się 24 maja 2017 r. Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu.