Komunikacja społeczna i PR

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA
Kierunek studiów:politologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Program specjalności przygotowuje do profesjonalnego budowania strategii PR oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy i budowania dobrych relacji z otoczeniem.

Komunikacja społeczna i PR

Komunikacja społeczna i PR

Tematyka studiów

Profesjonalne działy public relations, znajdują się obecnie nie tylko w agencjach PR czy firmach marketingowych. Standardem stało się powoływanie komórek PR w urzędach, bankach, przedsiębiorstwach, uczelniach oraz wielu innych instytucjach. Otwiera to przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe.

Program specjalności przygotowuje do profesjonalnego budowania strategii komunikacyjnych, zarządzania kampaniami informacyjnymi, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, analizowania danych informacyjnych - jednym słowem skutecznego kształtowania pozytywnego wizerunku firmy i dobrych relacji z otoczeniem.

Absolwenci opanują także wiadomości z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji, zarządzania informacją, technik promocji, prezentacji i autoprezentacji, konstruowania informacji kierowanej do mediów i współpracy z nimi.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • agencje public relations,
 • agencje reklamowe,
 • działy PR przedsiębiorstw różnych branż,
 • administracja publiczna,
 • banki,
 • organizacje społeczne,
 • partie polityczne,
 • media.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • komunikowanie z otoczeniem
 • nauka o komunikowaniu
 • nowe media
 • podstawy negocjacji i mediacji
 • prawne aspekty public relations
 • psychologia społeczna
 • public affairs
 • reagowanie na krytykę
 • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • stylistyka i kultura języka
 • techniki public relations

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4000 zł 1 x 3000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2200 zł 2 x 1700 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 500 zł 10 x 400 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 445 zł 12 x 365 zł