Ofertę tę adresujemy do osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i zrealizować marzenia o studiowaniu oraz zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje.

Program 40+ skierowany jest do osób w średnim wieku pragnących rozpocząć studia, rozwijać się zawodowo lub poszerzyć swoje zainteresowania na naszej uczelni. 

Uczelnia z doświadczeniem

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest uczelnią niepubliczną z 15 letnim doświadczeniem w edukacji wyższej. Od początku istnienia Uczelni dbamy o zatrudnianie wybitnych nauczycieli akademickich i badaczy naukowych z kraju oraz zagranicy. W realizacji programów studiów uczestniczą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. Są to wybitni specjaliści, reprezentujący polskie środowisko naukowe w organizacjach służących nauce w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. W ramach programu rozwoju kwalifikacji pracowników dydaktycznych odbywają się cykliczne spotkania w  poszczególnych katedrach oraz ogólnodostępne warsztaty i seminaria naukowe, prowadzone przez wybitnych ekspertów.

Dobre warunki do nauki

Przede wszystkim jednak staramy się stworzyć naszym studentom znakomite warunki do nauki. Przekazując praktyczną wiedzę, niezbędną na współczesnym i przyszłym rynku pracy. Studenci aktywnie uczestniczą w pracach studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach naukowych, wymianach studenckich w ramach programu Erasmus + oraz praktykach i stażach zagranicznych. Współtworzą grupy eksperckie w programach badawczych, realizowanych przez pracowników Uczelni oraz są współautorami artykułów w czasopismach naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Różnorodność form dydaktycznych wpływa pozytywnie na proces dydaktyczny oraz jakość kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Wysoki poziom kształcenia

Warto podkreślić, iż efektem naszych działań są również wysokie pozycje zajmowane w rankingach szkół wyższych. Jesteśmy najlepszą Uczelnią wśród polskich niepublicznych uczelni ekonomicznych (Ranking „Tygodnika Polityka 2015”) oraz utrzymaliśmy zwycięskie miejsce w kategorii „nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”, ponownie wyprzedzając znacząco wszystkie - zarówno publiczne jak i niepubliczne uczelnie w Polsce (Ranking Perspektywy 2015). Uczelania posiada najwyższe możliwe do uzyskania akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceny te świadczą o wysokiej jakości kształcenia na naszej Uczelni i stawiają nas wśród czołówki uczelni wyższych w Polsce, które przestrzegają wytycznych prowadzenia studiów określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Oznacza to, że nasi studenci uczą się od najlepszych! 

Naszym celem jest Wasze zatrudnienie! 

Studia na WSFiZ to bogactwo doświadczeń, możliwość studiowania w grupach międzykulturowych, rozwój zawodowy, zdobycie nowej wiedzy przekazywanej przez najlepszych wykładowców. Nasz program studiów to ciekawa i bogata oferta przygotowana w odpwiedzi na potrzeby rynku pracy. Bliskość centrum biznesowego Warszawy oraz intensywne działania Akademickiego Biura Karier pomagają w zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Ciekawa oferta kierunków i specjalizacji

WSFiZ to wiele interesujących kierunków studiów licencjaclich i magisterskich. W ofercie posiadamy również studia podyplomowe.

Proponujemy studia w systemie dziennym (3-5 razy w tygodniu) i zaocznym (co drugi tydzień). Studia na kierunkach: finanse i rachunkowośćadministracjakomunikacja społeczna i przarządzanie oraz współczesne stosunki międzynarodowe trwają standardowo 6 semestrów, uwzględniając 3 miesięczną przerwę letnią i ferie zimowe. Kończą się obroną pracy licencjackiej i dają status absolwenta studiów wyższych, co otwiera drogę do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. W przypadku kierunków: prawo oraz psychologia studia trwają 5 lat i pozwalają uzyskać tytuł magistra.

Niższe czesne

Chcemy docenić tę grupę wiekową za ich aktywną postawę w kształceniu ustawicznym. Dlatego też przygotowaliśmy dla uczestników Programu 40+ specjalną ofertę: 5% zniżki na cały okres studiów!

Prosty system rekrutacji

Rekrutacja na studia prowadzona jest przez system internetowy. Zachecamy również do osobistej wizyty w Biurze Rekrutacji (p.50, ul. Pawia 55).

 

Życzymy odwagi w realizacji swoich planów i w razie pytań zachęcamy do kontaktu! 

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

+48 22 624 41 42

rekrutacja@vizja.pl