Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 28 lutego 2018 r.

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 5 listopada 2017 (na semestr letni) oraz do 31 marca 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA ZAGRANICZNE W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 4 zgłoszenia złożone przez studentów i studentki

WSFiZ, w tym:

  • z kierunku Zarządzania - 3 osoby
  • z kierunku Finanse i Rachunkowość - 1 osoba

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikowała 2 osoby do udziału w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 – SMS 

Spośród 4 kandydatów i kandydatek, 1 osoby nie spełniła kryteriów formalnych: kryterium formalne dostępu- wymagana średnia ocen minimum 4,0, znajomość języka mobilności na poziomie min. B2, 1 osoba zrezygnowała bez uzupełniani dokumentów rekrutacyjnych. Spośród kandydatów i kandydatek, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby, do udziału w programie Erasmus+
z dofinansowaniem na jeden semestr studiów w uczelni zagranicznej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 20.

Dodatkowym kryterium premiującym jest rok studiów, na którym kandydat aktualnie studiuje (pierwszeństwo uzyskują osoby z wyższych roczników).

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane są zobowiązane do dostarczenia podpisanego dokumentu „Learning Agreement Student Mobility for Studies” do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Wyniki rekrutacji:

 

Nr albumu

Ilość zdobytych punktów

Informacja o zakwalifikowaniu

26472

20

Zakwalifikowany/a z dofinansowaniem

30806

19,9

Zakwalifikowany/a z  dofinansowaniem

29573

-

Niezakwalifikowany/a ze względów formalnych

29993

-

Niezakwalifikowany/a ze względów formalnych