Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 będzie trwała do 28 lutego 2017 r.

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 będzie trwała do 31 marca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.