Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 28 lutego 2018 r.

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 5 listopada 2017 (na semestr letni) oraz do 31 marca 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.