Analityka finansowa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Analiza finansowa to jedna z powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Analityka finansowa

1 500 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2017 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1500 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Analityka finansowa

Tematyka studiów

Analiza finansowa jest jedną z najlepiej znanych i powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, sprawności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Jest wykorzystywana przez zarządzających spółkami, audytorów i biegłych rewidentów, księgowych, analityków pracujących na giełdzie papierów wartościowych lub instytucjach finansowych, doradców inwestycyjnych, pracowników departamentów kredytowych banków oraz inwestorów giełdowych. Analiza stanowi integralną część każdego wniosku kredytowego, raportu menedżerskiego, czy raportu z kontroli finansowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • analizy finansowej przedsiębiorstw;
 • łączenia zdarzeń ekonomicznych w jednolity obraz;
 • oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • piony finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie,
 • instytucje finansowe,
 • departamenty kredytowe,
 • firmy audytorskie,
 • instytucje doradztwa biznesowego,
 • giełdy papierów wartościowych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • analiza fundamentalna spółki giełdowej
 • analiza i zarządzanie rentownością
 • controlling
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • prawo finansowe
 • rewizja finansowa i audyt wewnętrzny
 • zarządzanie płynnością finansową
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4000 zł 1 x 3000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2200 zł 2 x 1700 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 500 zł 10 x 400 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 445 zł 12 x 365 zł