Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

  • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 2017 r.
  • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata - nie później niż do 20 marca 2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca 2017 r.

W przypadku zwolnienia się miejsc po ogłoszeniu wyników rekrutacji zostanie zorganizowany nabór uzupełniający.

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

  • składanie zgłoszeń:
    - do 30 czerwca 2016 r. na semestr jesienny 2016/2017
    - do 25 listopada 2016 r. na semestr wiosenny 2016/2017
  • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 5 stycznia 2017 r.