Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata - nie później niż do 20 marca
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca

W przypadku zwolnienia się miejsc po ogłoszeniu wyników rekrutacji zostanie zorganizowany nabór uzupełniający.

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń:
  - do 31 marca na semestr jesienny
  - do 25 listopada na semestr wiosenny
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata
 • ogłoszenie wyników rekrutacji:
  - do 5 stycznia na semestr wiosenny
  - do 5 maja na semstr jesienny