Miło nam poinformować, że Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła szóste miejsce w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy.

Już po raz dwudziesty pierwszy Fundacja Edukacyjna Perspektywy publikuje doroczny ranking uczelni wyższych w Polsce. Kryteria brane pod uwagę w rankingu to między innymi światowy poziom badań naukowych, doskonała kadra i wysoki poziom zajęć dydaktycznych, umiędzynarodowienie i aktywny udział w globalnej sieci naukowo-badawczej a także współpraca z przedstawicielami biznesu oraz z rynkiem pracy.

Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia – miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce jest ogromną motywacją do dalszego działania i odzwierciedleniem starań całej społeczności akademickiej AEH, za co serdecznie dziękujemy.

Ranking Perspektyw uwzględnia także bardziej szczegółowe kategorie, w których AEH zajęła czołowe lokaty.

Po raz kolejny Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła 1 miejsce w Polsce według kryterium nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach!

Kierunek studiów “Finanse i rachunkowość” prowadzony przez AEH, posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zajął 2. miejsce w zestawieniu uczelni niepublicznych a 8. spośród wszystkich uczelni w Polsce, prowadzących ten kierunek.

Kierunek studiów “Prawo” prowadzony przez AEH zajął 4. miejsce w zestawieniu uczelni niepublicznych prowadzących ten kierunek, a 15. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju.

Rektor AEH dr Konrad Janowski w piątek, 17 lipca, odebrał podczas oficjalnych uroczystości dyplom Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.