W ramach realizacji projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawniej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)”, studentom/kom uczelni zostaną zaproponowane szkolenia podnoszące ich kompetencje, a także wizyty studyjne u pracodawców. Powyższe wsparcie oferowane jest w ramach tzw. Akademii Kompetencji.

 


Szkolenie „AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPENIA PUBLICZNE” odbędą się 18 stycznia (SOBOTA) 2020 r. w godz. 08:30-15:30

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zaprasza studentów/ki III roku na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Zarządzanie do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu z zakresu: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Opis szkolenia: 8 godzinne warsztaty, podczas których student nabędzie umiejętność efektywnego prezentowania własnej osoby (np. na rozmowie kwalifikacyjnej czy w trakcie dalszej pracy zawodowej). Celem szkolenia jest podniesienie wśród Uczestników kompetencji komunikacyjnych w kontaktach z mediami elektronicznymi oraz oswojenie z kamerą i mikrofonem w sytuacji wystąpienia publicznego. Szkolenie podzielone zostanie na 2 części: pierwsza, teoretyczna, w trakcie której Uczestnicy poznają psychologiczne, językowe i techniczne aspekty wystąpień publicznych. Następnie będą mieli możliwość przećwiczenia poznanych technik w praktyce – ich wystąpienia będą rejestrowane w technice cyfrowej, a zapisany materiał będzie odtwarzany na ekranie i omawiany przez trenera.

Czas trwania: 8h

Zajęcia: prowadzone w grupie 8 os., przez zewnętrznego, wykwalifikowanego trenera

Termin: 18 stycznia (sobota) 2020 r. w godz. 08:30-15:30, sala 533

Miejsce: AEH ul. Okopowa 59

Koszt: 0 zł!

Kwalifikacja: weryfikacja średniej ocen za ostatni, zakończony semestr. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia:

  • przyjmowane w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiakompetencji@vizja.pl
  • lub osobiście w biurze projektu, pokój 608, VI piętro, w godzinach 8:30-15:00

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka zadania: Agnieszka Drang, e-mail: akademiakompetencji@vizja.pl / a.drang@vizja.pl

 


Warsztaty „Trening umiejętności interpersonalnych” odbędą się 19 stycznia (niedziela) 2020 r. w godz. 08:30 – 15:30

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zaprasza studentów/ki III roku na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Zarządzanie do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu z zakresu: Trening umiejętności interpersonalnych

Opis szkolenia: 8 godzinne warsztaty, mające na celu rozwijanie elastycznej, uczciwej i otwartej komunikacji w relacjach pracowniczych. Pomogą one przyszłym absolwentom uczelni, oswoić się z niełatwą sztuką komunikacji oraz pokażą jak można kształtować pozytywną samoocenę czy asertywną postawę wobec współpracowników i przełożonych. Poprzez uczestnictwo w nich, studenci/tki nabędą umiejętność rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z przełożonym i współpracownikami. Trening odbędzie się w nowopowstałej Sali wystąpień publicznych i konferencji prasowych/Sali interaktywnej.

Czas trwania: 8h

Zajęcia: prowadzone w grupie 8 os., przez zewnętrznego, wykwalifikowanego trenera

Termin: 19 stycznia (niedziela) 2020 r. w godz. 08:30-15:30, sala 533

Miejsce: AEH ul. Okopowa 59

Koszt: 0 zł!

Kwalifikacja: weryfikacja średniej ocen za ostatni, zakończony semestr. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia:

  • przyjmowane w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiakompetencji@vizja.pl
  • lub osobiście w biurze projektu, pokój 608, VI piętro, w godzinach 8:00-15:00

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka zadania: Agnieszka Drang, e-mail: akademiakompetencji@vizja.pl / a.drang@vizja.pl

Informacje o szkoleniach są dostępne na stronie: https://uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/akademia-kompetencji/