W ramach programu rozwoju i wsparcia studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie „Studiuj. Mieszkaj. Pracuj w Warszawie” została utworzona Akademicka Sieć Mieszkaniowa.

Akademik dla osób z obywatelstwem polskim, studentów zagranicznych I roku, studentów zagranicznych starszych roczników, studentów Programu Erasmus, uczestników kursów letnich. O przyznanie miejsca w akademiku mogą ubiegać się wszyscy studenci Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i WSTI, a także – w ramach wolnych miejsc – studenci spoza uczelni.

Oferujemy miejsca w pokojach jedno-, dwu-, trzyosobowych, akademiki koedukacyjne. Dojazd do Uczelni nie przekracza 30 minut. Aktualnie Uczelnia dysponuje ponad 200 miejscami w ponad 40 mieszkaniach. W kolejnych latach planujemy dynamiczny rozwój Akademickiej Sieci Mieszkaniowej.

Wnioski o przyznanie miejsca w Akademickiej Sieci Mieszkaniowej można składać za pomocą systemu rekrutacyjnego po zalogowaniu na konto kandydata lub przez Extranet.

Więcej szczegółów na stronie: https://asm.vizja.pl/