Akademicki Związek Sportowy WSFiZ powstał 25 maja 2006 roku.
Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

 Rozwijamy sport wyczynowy w środowisku akademickim. Realizujemy swoje cele przez organizowanie życia sportowego na terenie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami studentów WSFiZ.

Działalność

 Akademicki Związek Sportowy WSFiZ organizuje dla studentów sekcje i zespoły sportowe. Mamy już sekcje piłki nożnej oraz piłki siatkowej kobiet. Czekamy na kolejne inicjatywy studentów.Obecnie funkcjonuje sekcja piłki nożnej założona przez Konrada Ślusarskiego oraz sekcja piłki siatkowej kobiet. Uczestniczymy w imprezach i zawodach sportowych. Współdziałamy z władzami Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Samorządem Studentów WSFiZ i poszczególnymi wydziałami, zapewniając swoim członkom najlepsze warunki nauki i szkolenia sportowego. Organizowane są obozy, zgrupowania sportowe i szkoleniowe. Współdziałamy z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi. Propagujemy rozwój sportu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Członkostwo

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w działalności AZS WSFiZ i zaangażowania się w otwieranie sekcji dotyczących tych dziedzin sportu, które Was szczególnie interesują.

Wystarczy Twoja inicjatywa i odrobinę zapału. Jeśli chcesz przystąpić do AZS WSFiZ, zgłoś się do nas.

Kontakt

Wszystkie informacje otrzymać można w Samorządzie Studenckim WSFiZ.

Zapraszamy