Akademicki Związek Sportowy AEH powstał 25 maja 2006 roku.
Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności studenckiej Akademi Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Rozwijamy sport wyczynowy w środowisku akademickim. Realizujemy swoje cele przez organizowanie życia sportowego na terenie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami studentów AEH.

Działalność

Akademicki Związek Sportowy AEH organizuje dla studentów sekcje i zespoły sportowe. Obecnie funkcjonuje sekcja piłki nożnej założona przez Konrada Ślusarskiego oraz sekcja piłki siatkowej kobiet. Czekamy na kolejne inicjatywy studentów. Uczestniczymy w imprezach i zawodach sportowych. Współdziałamy z władzami Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Samorządem Studentów AEH i poszczególnymi wydziałami, zapewniając swoim członkom najlepsze warunki nauki i szkolenia sportowego. Organizowane są obozy, zgrupowania sportowe i szkoleniowe. Współdziałamy z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi. Propagujemy rozwój sportu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Członkostwo

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w działalności AZS AEH i zaangażowania się w otwieranie sekcji dotyczących tych dziedzin sportu, które Was szczególnie interesują.

Wystarczy Twoja inicjatywa i odrobinę zapału. Jeśli chcesz przystąpić do AZS AEH, zgłoś się do nas.

Kontakt

mgr Damian Korkosz Prezes AZS AEH w Warszawie,

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa,

e-mail: azs@vizja.pl