brak zdjęcia

ORCID: 0000-0003-2147-6174
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo podatkowe, Prawo podatkowe krajów UE

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2017-11-25 Doktor habilitowany Uniwersytet w Białymstoku Dziedzina nauk prawnych Prawo
2008-10-03 Doktor Uniwersytet w Białymstoku Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

  • Aleksy Goettel, Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, "Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2019, vol. 271, nr. 3, 39-41;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Aleksy Goettel, Opodatkowanie świadczeń na rzecz rodziny (w:) Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Mieczysław Różański, Justyna Krzywkowska, Magdalena Rzewuska, Olsztyn: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018;