brak zdjęcia

ORCID: 0000-0001-5258-9652
prowadzone przedmioty: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Seminarium magisterskie, Terroryzm, Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2013-01-25 Doktor Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka "Ukraina" Dziedzina nauk prawnych Prawo
2003-05-23 Doktor Międzynarodowy Uniwersytet Kijów Dziedzina nauk humanistycznych Filozofia

Artykuły

 • Anatol Francuz, M. Liashchenko, Countering Corruption: The Experience of the United Arab (Part 1), "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2018, vol. 30, 29-38;
 • Anatol Francuz, Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources, "Investment Management and Financial Innovations" 2018, vol. 15, nr. 4, 61-68;
 • Anatol Francuz, I. Balykin, Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2018, vol. 30, 19-28;
 • Anatol Francuz, К.О. Савчук , Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект), "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2018, vol. 30, 141-145;
 • Anatol Francuz, M. Rodowity, Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становлення її державності, права, мови та культури (ІV-XI ст.). Частина ІІ, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2018, vol. 30, 5-18;
 • Anatol Francuz, Elżbieta Maj, Administracyjnoprawny system świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 28-39;
 • Anatol Francuz, Dawid Stadniczeńko, Idea integracji europejskiej jako narzędzie pokoju i stabilizacji wśród narodów, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 20-27;
 • Piotr Zamelski, Anatol Francuz, Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 26, 14-22;
 • Anatol Francuz, Justyna Stadniczeńko, Ochrona dziecka (dzieciństwa) przed negatywnym wpływem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 5-19;
 • Anatol Francuz, The legal status of internally displaced persons in Ukraine, "International Scientific Journal. Diplomacy and Law" 2017, nr. 2, 9-14;
 • Anatol Francuz, Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 26, 5-13;
 • Anatol Francuz, Ю.І. Миколаєнко, Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 40-51;
 • Anatol Francuz, Т.І. Вароді, Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 26, 127-134;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Anatol Francuz, Конституційні засади демократичного розвитку держави в Україні. Людина, право, держава (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;