prof. AEH dr hab. Anna Llanos-Antczak

ORCID: 0000-0003-2342-1521
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
academia edu: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Marketing, Podstawy public relations, Public relations w administracji, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Wprowadzenie do badań rynkowych i marketingowych

Aktywność pozanaukowa

Jako że życie to nie tylko praca, cenię sobie bardzo czas, który poświęcam na swoje pasje, z których największą jest taniec. Staram się także dzielić wolne chwile pomiędzy grę w tenisa, jazdę konną i podróże, zaś zimą jeszcze narciarstwo.

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2013-04-26 Doktor habilitowany Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce europeistyka
2007-02-21 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce tożsamość narodowa

Artykuły

 • Anna Antczak, ‘New’ and ’old’ wars - the changing dimensions of warfare, "Przegląd Politologiczny" 2018, nr. 3, 199-216;
 • Anna Antczak, International Student Experience in Studying in Poland, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2018, vol. 57, nr. 3, 68-78;
 • Anna Antczak, Zdzisław Śliwa, Military domain as a component of information warfare, "Estonian Journal of Military Studies" 2018, nr. 8, 16-47;
 • Anna Antczak, Poland's Security Policy. The West, Russia, and the Changing International Order, "EUROPE-ASIA STUDIES" 2018, vol. 70, nr. 2, 314-315;
 • Anna Antczak, Russia’s Strategic Culture: Prisoner of Imperial History?, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2018, nr. 60, 223-242;
 • Anna Antczak, Zdzisław Śliwa, Security dilemmas of the Baltic region, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2018, nr. 3, 119-134;
 • Anna Antczak, Specificity of preparing educational offer for international students, "International Journal of Management and Applied Science" 2018, vol. 4, nr. 4, 74-77;
 • Anna Antczak, Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2017, nr. 3, 143-158;
 • Anna Antczak, Russian Phobia or a Real Threat? Propaganda-Related Elements of Russian Information Warfare in Ukraine and Their Implications for Euro-Atlantic Security, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2017, nr. 56, 163-178;
 • Anna Antczak-Barzan, Attractiveness of international university programs for students from developing countries – Polish research report, "International Scientific Journal. Diplomacy and Law" 2016, nr. 1, 72-82;
 • Anna Antczak-Barzan, Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie, "Kwartalnik Bellona" 2016, nr. 1, 44-52;
 • Anna Antczak-Barzan, Great Power of Illusion: The Influence of the Membership in the European Union on Polandʼs Security, "Korean Journal of Defense Analysis" 2016, vol. 28, nr. 3, 351-364;
 • Anna Antczak, Szczyt NATO w Warszawie - polityczno - wojskowe implikacje dla Polski, "Kwartalnik Bellona" 2016, vol. 4, nr. 687, 11-20;
 • Anna Antczak-Barzan, Unia Europejska i NATO wobec wojny hybrydowej na Ukrainie, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2016, nr. 50, 29-45;
 • Anna Antczak-Barzan, Bezpieczeństwo społeczeństwa konsumpcyjnego. Kierunek projekcji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2015, nr. 4, 43-56;
 • Anna Antczak-Barzan, Poland's national potential and its international position within the European Union – research remarks, "Defense and Security Analysis" 2015, vol. 31, nr. 3, 228-245;
 • Anna Antczak-Barzan, Potęga Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2015, nr. 2, 26-37;
 • Anna Antczak-Barzan, Conditions of Poland’s foreign and security policy within the EU and NATO environment, "Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration" 2014, vol. 20, nr. 1-2, 135-152;
 • Anna Antczak-Barzan, Mentorstwo jako wyznacznik ról międzynarodowych w polityce wschodniej Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2014, nr. 1, 27-38;
 • Anna Antczak, Polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na tle ról międzynarodowych Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2014, nr. 3, 50-62;
 • Anna Antczak-Barzan, Potencjał kryzysowy Rzeczypospolitej Polskiej, "Kwartalnik Bellona" 2014, nr. 4, 49-58;
 • Anna Antczak-Barzan, Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, "Studia Politologiczne" 2014, nr. 34, 226-240;
 • Anna Antczak-Barzan, Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2014, nr. 4, 9-28;
 • Anna Antczak, Dynamika kultury polityczno-strategicznej Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2013, nr. 1, 50-60;
 • Anna Antczak-Barzan, Grupy bojowe Unii Europejskiej niewykorzystaną szansą?, "Kwartalnik Bellona" 2013, nr. 3, 51-61;
 • Anna Antczak, Mechanizmy parlamentarnej kontroli nad Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, "Studia Bezpieczeństwa Narodowego" 2013, nr. 3, 9-22;
 • Anna Antczak-Barzan, Role Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej, "Studia Europejskie" 2013, nr. 4, 31-48;
 • Anna Antczak, Interdependencies between European strategic culture and the evolution of the European Union international roles, "Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration" 2012, vol. 18, nr. 1-2, 123-143;
 • Anna Antczak, "Active engagement, modern defence": New NATO strategic concept or political declaration?, "Politické Vedy" 2011, nr. 4, 32-50;
 • Anna Antczak, Nowa koncepcja strategiczna czy deklaracja polityczna?, "Kwartalnik Bellona" 2011, nr. 3, 25-34;
 • Anna Antczak, Europejska strategia bezpieczeństwa - rzeczywistość czy fikcja?, "Studia Polityczne" 2010, nr. 25, 79-99;
 • Anna Antczak, Historyczne przesłanki regionalizmu w Hiszpanii, "Journal of Modern Science" 2010, vol. 1, nr. 7, 331-351;
 • Anna Antczak, Korespondenci wojenni i oficerowie prasowi - współdziałanie czy przymus, "Studia Medioznawcze" 2010, nr. 1, 65-77;
 • Anna Antczak, Leszek Elak, New Strategic Concept - in search for NATO strategic culture, "Politické Vedy" 2010, nr. 4, 83-99;
 • Anna Antczak, Leszek Elak, Nie - dla terroryzmu i broni masowego rażenia, "Kwartalnik Bellona" 2010, nr. 2, 36-44;
 • Anna Antczak, Regionalizmy w Hiszpanii na przykładzie Aragonii, Walencji, Andaluzji i Wysp Kanaryjskich, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2010, nr. 11, 96-110;
 • Anna Antczak, Separatyzm baskijski, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2010, nr. 37, 149-161;
 • Anna Antczak, Specyfika dążeń autonomicznych hiszpańskiej Galicji, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2010, nr. 25, 62-80;
 • Anna Antczak, Strategic interests of the European Union, "Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration" 2010, , 11-38;
 • Anna Antczak, Współpraca oficerów prasowych z dziennikarzami podczas operacji poza granicami kraju, "Media - Kultura - Społeczeństwo" 2010, nr. 5, 155-168;
 • Anna Antczak, Akademia Obrony Narodowej - nowe wyzwania, "Kwartalnik Bellona" 2009, nr. 1, 136-141;
 • Anna Antczak, Nacjonalizm kataloński, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2009, nr. 35, 113-126;
 • Anna Antczak, Organizacja służb prasowych sił zbrojnych RP, "Journal of Modern Science" 2009, vol. 1, nr. 6, 279-287;
 • Leszek Elak, Anna Antczak, Przygotowanie kadr do udziału w operacjach sojuszniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej" 2009, nr. 1, 190-205;
 • Anna Antczak, Specyfika problemu wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, "Studia Politologiczne" 2009, nr. 13, 87-99;
 • Anna Antczak, The Mediterranean dimension of Spanish national defence policy, "Defence and Strategy" 2009, nr. 1, 69-78;
 • Anna Antczak, The role of cooperation between public affairs officers and journalists during peace support operations, "Strategic Impact" 2009, nr. 3, 57-64;
 • Anna Antczak, Wojskowe służby prasowe wybranych państw NATO, "Kwartalnik Bellona" 2009, nr. 1, 106-112;
 • Leszek Elak, Anna Antczak, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, "Kwartalnik Bellona" 2009, nr. 2, 23-28;
 • Anna Antczak, Nacjonalizm i terroryzm, "Kwartalnik Bellona" 2008, nr. 2, 38-46;
 • Anna Antczak, National Defence Policy of Spain, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 2008, nr. 1-2, 107-115;
 • Leszek Elak, Anna Antczak, Przygotowanie oficerów do operacji sojuszniczych, "Kwartalnik Bellona" 2008, nr. 4, 115-121;
 • Anna Antczak, Rola oficerów prasowych podczas operacji stabilizacyjnej w Iraku, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej" 2008, nr. 3A, 218-236;
 • Anna Antczak, Strategia informacji i komunikacji społecznej NATO, "Kwartalnik Bellona" 2008, nr. 4, 95-100;
 • Leszek Elak, Anna Antczak, Wymagane kompetencje współczesnego oficera, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej" 2008, nr. 3, 246-256;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Antczak, Barbara Antczak, Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, 2018;
 • Anna Antczak-Barzan, Barbara Sypniewska, Cross-Cultural Personal Selling. Agents’ competences in international personal selling of services, London: Palgrave Macmillan, 2017;
 • Anna Antczak-Barzan, Irina Plashkina, Kultowa propaganda. Rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji "Pierwyj kanał", Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
 • Anna Antczak-Barzan, Zdzisław Śliwa, Rafał Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny "trzeciej fali", Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2016;
 • Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan, Efektywne sposoby pozyskiwania klienta. Podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak, Building effective customer relationships. Marketing and public relations activities and tools, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak, Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2014;
 • Anna Antczak, Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Anna Antczak, Unia Europejska. Bezpieczeństwo - Strategia - Interesy, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2011;
 • Anna Antczak, Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2010;
 • Anna Antczak, Leszek Elak, Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych: wybrane aspekty, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Anna Antczak, Iluzoryczna siła. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo Polski (w:) Rozważania o obronności Rzeczypospolitej. Doktryny i rzeczywistość, red. Janusz Kręcikij, Kraków: Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, 2017;
 • Anna Antczak, Janusz Kręcikij, Koncepcja strategiczna NATO i jej wpływ na poziom bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Rozważania o obronności Rzeczypospolitej. Doktryny i rzeczywistość, red. Janusz Kręcikij, Kraków: Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, 2017;
 • Anna Antczak-Barzan, NATO XXI wieku szansą dla Polski? (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Od przywódcy i reprezentanta regionu do klakiera Europy Zachodniej. Role Polski w Europie Środkowo-wschodniej (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Post-sarmacki hydraulik, czyli "polska marka" w Unii Europejskiej (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Potęga Rzeczypospolitej na tle pozostałych państw Unii Europejskiej (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Potencjał kryzysowy RP (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Wymuszona adopcja niechcianego dziecka. Stosunek Unii Europejskiej do kryzysu na Ukrainie (w:) Czas EuroMajdanu. Imperatywy (de)stabilizacji Ukrainy w latach 2013–2014, red. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska, Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014;
 • Anna Antczak-Barzan, Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku - ujęcie syntetyczne (w:) Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Anna Antczak, European Security Policy - a way ahead? (w:) National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security, red. Bronisław Sitek, Aleksandra Ukleja, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012;
 • Anna Antczak, International roles of the European Union towards Asian countries (w:) National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security, red. Bronisław Sitek, Aleksandra Ukleja, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012;
 • Anna Antczak, Role Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego (w:) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, red. Magdalena Sitek, Piotr Majer, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012;
 • Anna Antczak, Konflikty etniczne oraz nacjonalizmy i regionalizmy państw Unii Europejskiej (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Anna Antczak, Anna Majchrzak, Pojęcie i klasyfikacja konfliktów (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Anna Antczak, Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki Subsaharyjskiej (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Leszek Elak, Anna Antczak, Rola NATO w obszarze bezpieczeństwa europejskiego (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Anna Antczak, Trendy regionalne i wynikające z nich zagrożenia oraz szanse dla Europy (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Anna Antczak, Unia Europejska - "miękka" potęga systemu sieci (w:) Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Anna Antczak, Bezpieczeństwo informacji jako jeden z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej (w:) Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. Bronisław Sitek, Roman Trzaskalik, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2010;
 • Anna Antczak, Leszek Elak, Zagrożenia ekologiczne w etiologii polemologicznej (w:) Metodologiczna tożsamość polemologii, red. Michał Huzarski, Bogdan Szulc, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010;
 • Anna Antczak, Komunikacja werbalna i niewerbalna a międzynarodowe public relations (w:) Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego, red. Tatiana Kanash, Mińsk Mazowiecki: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki, 2009;
 • Anna Antczak, Problem regionalizmu w procesie kształtowania się nowoczesnego państwa hiszpańskiego (w:) Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, red. Marek Lisiecki, Mirosława Raczkowska-Lipińska, Bronisław Sitek, Witold Pokruszyński, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Projekt "Polska". Silne i bezpieczne państwo?, red. Anna Antczak-Barzan, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. Anna Antczak, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;