brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-5222-4407
prowadzone przedmioty: Historia społeczna Europy, Historia stosunków międzynarodowych, Metodologia badań w naukach społecznych, Metodologia pracy dyplomowej, Myśl polityczna, Seminarium dyplomowe, Stosunki międzynarodowe, Systemy polityczne, Teoria stosunków międzynarodowych

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2015-02-25 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce

Artykuły

  • Anna Makuch, Zarys problematyki dobra wspólnego z uwzględnieniem europejskiej tradycji liberalnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich" 2019, nr. 4, 68-79;
  • Anna Makuch, Znaczenie kultury politycznej w programie społeczno-politycznym Stańczyków, "Karpacki Przegląd Naukowy" 2016, nr. 1(17), 61-83;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Anna Makuch, Problemy państwa i władzy w myśli społeczno politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Anna Makuch, Projekt „Opowiadamy Polskę” jako narzędzie strategii narracyjnej wizerunku Polski w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym (w:) Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych, red. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020;
  • Anna Makuch, Rola administracji publicznej w świetle wybranych nurtów i doktryn politycznych (w:) Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, red. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2017;