brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-7108-6863
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Analiza zachowań grupowych w filmach, Emocje i motywacja, Empathy-based communication in busines, Komunikacja oparta na empatii, Obserwacja i diagnoza interakcji grupowych, Podstawy komunikacji społecznej, Proseminarium, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia rozwojowa, Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia społeczna, Seminarium magisterskie, Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej w organizacji

Artykuły

  • Agnieszka Ewa Łyś, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Krzysztof Kuligowski, Anna Studzińska, Psychologiczne, społeczne i prawne przesłanki do działań w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka." 2019, vol. 18, nr. 2, 21-37;
  • Olga Białobrzeska, Michał Parzuchowski, Anna Studzińska, Wiesław Baryła, Bogdan Wojciszke, Propensity to take the agent perspective moderates the relative importance of agency versus communion in self-esteem (but only slightly), "Personality and Individual Differences" 2018, vol. 126, nr. 1 May 2018, 71-77;
  • Anna Studzińska, Denis Hilton, Minimization of male suffering: Perception of victims and perpetrators of opposite-sex sexual coercion, "Sexuality Research and Social Policy" 2017, vol. 14, nr. 1, 87-99;
  • Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke, Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn, "Psychologia Społeczna" 2014, vol. 9, nr. 4, 396-408;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Anna Studzińska, Workplace sexual harassment and its influence on employees’ psychological outcomes—A social perception perspective (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 1. Determinants of Somatic and Mental Health, red. Konrad Janowski, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;