brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-7108-6863
google scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Analiza zachowań grupowych w filmach, Emocje i motywacja, Emotions and Motivation, Obserwacja i diagnoza interakcji grupowych, Podstawy komunikacji społecznej, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia społeczna, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VII, Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej w organizacji

Artykuły

  • Olga Białobrzeska, Michał Parzuchowski, Anna Studzińska, Wiesław Baryła, Bogdan Wojciszke, Propensity to take the agent perspective moderates the relative importance of agency versus communion in self-esteem (but only slightly), "Personality and Individual Differences" 2018, vol. 126, nr. 1 May 2018, 71-77;
  • Anna Studzińska, Denis Hilton, Minimization of male suffering: Perception of victims and perpetrators of opposite-sex sexual coercion, "Sexuality Research and Social Policy" 2017, vol. 14, nr. 1, 87-99;
  • Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke, Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn, "Psychologia Społeczna" 2014, vol. 9, nr. 4, 396-408;