Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY – WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

W związku z dynamicznym rozwojem
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:
ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

 • tytuł zawodowy magistra nauk o zdrowiu, farmacji, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej, czyli (np. biologia, technologia żywności i żywienia);
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowym. Czyli publikacje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR;
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);
 • gotowość do realizowania działań dydaktycznych oraz organizacyjnych na rzecz uczelni;
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy dydaktycznej;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

Lista wymaganych dokumentów:

 • curriculum vitae z opisem, czyli doświadczenie zawodowe i ewentualnie dydaktyczne;
 • wykaz osiągnięć naukowych, czyli (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.)
 • syntetyczny opis, czyli (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
 • kopia dyplomu magisterskiego;
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną – w zależności od preferencji kandydata/-ki;
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
 • możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć zawodowych, dydaktycznych lub naukowych;
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;
 • wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2022 roku.

Wnioskując w CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu.”