Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na opisane poniżej stanowisko: Asystent/ka rynku

Asystent/ka rynku

 

Główne zadania na stanowisku to:

 • współpraca z klientami,
 • dbanie o wizerunek firmy,
 • działania promocyjne poprzez media społecznościowe, targi uczelni itp.,
 • organizacja wyjazdów polskich, zagranicznych,
 • dbanie o przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych.

Cechy i umiejętności Kandydata/ Kandydatki:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu zarówno bezpośredniego jak i drogą mailową czy telefoniczną,
 • umiejętność utrzymywania długofalowych relacji z Klientami,
 • znajomość podstaw social media i tworzenia treści marketingowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność i konsekwencja w dążeniu do celu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w Polsce lub za granicami kraju,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Czego można oczekiwać:

 • umowy o pracę (początkowo na okres próbny 3 miesiące),
 • niezbędnych do pracy narzędzi (komputer/laptop),
 • własnego biurka,
 • perspektywy rozwoju w dynamicznie rozwijającej się Uczelni,
 • ciekawych, kreatywnych wyzwań.

 

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko Asystent/ka rynku.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Akademia Ekonomiczo-Humantyczna w Warszawie

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna („AEH”) w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie Pani/Pana osoby procesem rekrutacji.  

Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy działu kadr i innych właściwych działów oraz kadra kierownicza Administratora danych.

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.