Logo IBUK Libra
   Czytelnia podręczników akademickich on-line Ibuk Libra. Dostęp do ponad 900 książek oraz publikacji naukowych w  języku polskim (w tym podręczników polecanych przez wykładowców Uczelni). Możliwość korzystania w domu na  własnym komputerze lub smartfonie. Hasła dostępne w bibliotece.
     
 Academica   Academica to cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych, udostępniająca ponad 3 miliony dokumentów. Publikacje, które nie są chronione prawem autorskim, dostępne są dla każdego użytkownika internetu. Publikacje chronione prawem autorskim można przeglądać na dedykowanych komputerach w czytelni Biblioteki AEH.
     
  Serwis zawiera informacje dotyczące rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Udostępnia dane ekonomiczne, finansowe oraz polityczne. EMIS Region umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek, analiz i raportów branżowych.
     
     
    System Informacji Prawnej LEX wraz z pakietem podręczników z zakresu prawa i administracji dostępnych w bazie LEXOTEKA.
 Logo WIrtualnej Biblioteki Nauki    Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również istotna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe.

 

W skład WBN wchodzą następujące bazy:

 
Logo Science Direct   Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych głównie z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. Dostęp w czytelni.
     
Logo Wiley Online Library   Kolekcja czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Pozycje z dostępem pełnotekstowym (m.in.w formacier pdf) oznaczono znakiem otwartej kłódki. Dostęp w czytelni.
     
Logo Ebsco   Ebsco - pakiet 14 baz pełnotekstowych i abstraktowych o tematyce ekonomicznej, biznezowej, społecznej, medycznej i humanistycznej. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych. Spoza Uczelni dostęp na hasło - prosimy o kontakt z biblioteką.
     
Logo Nature   Elektroniczna wersja jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych "Nature". Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostępna w czytelni.
     
Logo Science   Dostęp do elektronicznej wersji prestiżowego czasopisma naukowego "Science". Tygodnik publikuje najnowsze, szczególnie istotne i doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie. Dostępna w czytelni.
     
Logo Springer   Baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki,  informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Dostęp w czytelni.
     
 
W bibliotece dostępne są również bazy abstraktowo-bibliometryczne:
 
Scopus   Scopus to baza danych zawierająca informacje na temat opublikowanych książek, artykułów i innych publikacjach naukowych.  Baza tworzona jest przez wydawnictwo Elsevier.
     
Web of Science   Web of Science umożliwia dostęp do baz abstraktowo-bibliometrycznych, m.in. Science Citation Index Expanded (SCIE), Social     Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI), Web of Science tworzy Thomson Reuters.