Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz osób planujących założenie własnej firmy. W szczególności skierowany jest do osob niepełnosprawnych, matek wracających na rynek pracy oraz pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

Projekt "Bez barier do własnej firmy" rozpoczął rekrutację w styczniu 2012!

Kto powiedział, że założenie własnej działalności gospodarczej musi być trudne? Skorzystaj z doświadczenia Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI, działanie 6.2. Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tym razem do projektu zaprosiliśmy 20 bezrobotnych osób zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego:

  • niepełnosprawnych,
  • matki wracające na rynek pracy,
  • zwolnionych z przyczyn zakładu pracy,
które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt "Bez barier do własnej firmy" zakłada kompleksowe działania na rzecz osób planujących założenie własnej firmy:

  • szkolenia,
  • doradztwo,
  • przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój własnej firmy w wysokości do 40 tysięcy złotych dla 14 osób,
  • podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Dla kobiet biorących udział w projekcie zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi, a osobom niepełnosprawnym dojazd oraz dostosowaną do ich potrzeb infrastrukturę obiektów w których odbywają się szkolenia i doradztwo.

Szczegóły na temat projektu na stronie internetowej
www.bezbarier.vizja.pl/pl/o-projekcie