AFME

  

Baza danych ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. AFME oferuje również bezpłatny dostęp do publikacji z dziedziny ekonomii (wersje pełnotekstowe z możliwością pobrania).

     
THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY  

Atlas of Economic Complexity zbiera informacje na temat gospodarki (m.in. imporcie, eksporcie,  możliwościach rozwoju).

     
Bureau of Economic Analysis   Strona internetowa Bureau of Economic Analysis udostępnia zbiór danych statystycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych, które można porównać z informacjami na temat innych państw świata.
     
BIS   Baza danych prezentująca informacje banków centralnych i agencji rządowych na temat funkcjonowania światowego systemu finansowego.
     
 BNY Mellon   Baza danych dla rynku kwitów depozytowych, prowadzona przez spółkę Bank of New York Mellon Corporation.
     
 Economagic   Zbiór danych statystycznych i finansowych z różnych źródeł, m.in. Europejskiego Banku Centralnego oraz Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.
     
 Economics Web Institute   Dane ekonomiczne dotyczące rynku, handlu, polityki gospodarczej. Pliki gotowe do pobrania w formacie Excel lub PDF. Serwis oferuje także podręczniki ekonomii w wersjach elektronicznych, dostęp do wielu jest darmowy.
     
Euro area statistics    Dane statystyczne dotyczące krajów Unii Europejskiej z różnych źródeł, m.in. centralnych europejskich banków. Informacje dotyczące bilansów banków, inflacji, finansów i inwestycji, a także wskaźników makroekonomicznych.
     
 Europejski Bank Centralny   Dane dotyczące rynku finansowego strefy euro, systemu bankowego, polityki monetarnej. Dostęp do naukowych publikacji z dziedziny ekonomii (wersje pełnotekstowe z możliwością pobrania). Serwis prowadzi Europejski Bank Centralny.
     
 Eurostat  

Eurostat udostępnia dane statystyczne na temat krajów Unii Europejskiej. Portal prowadzony przez Europejski Urząd Statystyczny.

 Bank of St. Louis    

Federal Reserve Bank St. Louis przedstawia dane ekonomiczne pogrupowane według kryterium geograficznego (Geographical Economic Data).

     
GUS    Serwis Głównego Urzędu Statystycznego. Dostępne informacje to m.in. Bank Danych Lokalnych, Bank Danych Makroekonomicznych, Portal Geostatystyczny, statystyki międzynarodowe i regionalne oraz wiele innych.
     
Groningen   Dane statystyczne i ekonomiczne, dostęp do informacji z dziedziny produktywności oraz rozwoju gospodarczego. Serwis rozwijany przez Uniwersytet w Groningen. Oferuje także dostęp do bazy Penn World Table.
     
 IDEAS   Baza bibliograficzna, która oferuje dostęp do artykułów oraz książek z dziedziny ekonomii. Większość dokumentów dostępna jest do pobrania w wersjach pełnotekstowych. Serwis prowadzi Federal Reserve Bank of St. Louis.
     
Międzynarodowy Fundusz Walutowy   Informacje ekonomiczne i finansowe, podzielone według kryteriów geograficznego oraz tematycznego. Portal prowadzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
     
Investing com   Baza wskaźników makroekonomicznych dla wybranych krajów.
     
Joint External Debt Hub   Baza danych na temat długu zewnętrznego państw. Serwis rozwijany przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), OECD oraz Bank Światowy.
     
 KNF  

Portal Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia publikacje, opracowania, raporty i dane statystyczne odnośnie sektora bankowego oraz rynków kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego i innych.

     
Knoema  

Dane statystyczne zebrane z ponad tysiąca źródeł (m.in. Bank Światowy, IMF, OECD, Eurostat). Informacje, posegregowane według kryteriów geograficznego i tematycznego, można oglądać w postaci tabel, map i wykresów. World Data Atlas zbiera dane na temat państw i regionów.

     
Macronext   Serwis Macronext prowadzi kalendarium wydarzeń gospodarczych oraz kalendarium giełdowe.
     
Makrosfera   Makrosfera oferuje dostęp do danych makroekonomicznych i listy wskaźników.
     
 MarketWatch   Informacje na temat amerykańskiej gospodarki, rynku finansowyego, rynku nieruchomości oraz polityki banku centralnego Stanów Zjednoczonych.
     
 Narodowy Bank Polski   Serwis Narodowego Banku Polskiego udostępnia dane statystyczne oraz makroekonomiczne, dotyczącej m.in. kursów walut, inflacji, zadłużenia. Publikuje również statystykę monetarną i finansową oraz statystykę bilansu płatniczego.
     
Portal Otwartych Danych UE   Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej gromadzi dane przekazywane przez instytucje publiczne UE. Udostępnia informacje geograficzne, geopolityczne, finansowe oraz statystyki.
     
SPOTDATA   Spotdata oferuje dostęp do zbioru ponad 40 tys. danych makroekonomicznych i finansowych. Informacje można pobrać w formie tabel lub wykresów, które można łatwo modyfikować. 
     
Stooq   Serwis publikuje dane giełdowe i walutowe (m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy). Udostępnia także dane makroekonomiczne.
     
Trading Economics    Baza danych ekonomicznych i finansowych. Trading Economics oferuje także listę wskaźników makroekonomicznych dla wybranych krajów.
     
UK Data Service    Dane statystyczne dotyczące Wielkiej Brytanii oraz innych państw świata. Dane posortowane są według tematyki lub kryterium geograficznego.
     
UNCTAD   UNCTAD oferuje dane statystyczne i finansowe na temat Stanów Zjednoczonych, a także wybrane informacje na temat państw świata.
     
UNStats    Prezentuje dane statystyczne, demograficzne, ekonomiczne, informacje na temat środowiska naturalnego    i in. Portal tworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
     
The World Bank   Baza danych Banku Światowego udostępnia informacje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym wszystkich państw świata. Uporządkowane są w działy tematyczne oraz kolekcje.
     
World Federation Exchanges   Strona internetowa Światowej Federacji Giełd udostępnia informacje na temat rynków finansowych, m.in. importu i eksportu, inwestycji, giełdy.