Biblioteka AEH w Warszawie jest biblioteką naukową, która zapewnia dostęp do zasobów informacyjnych studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz osobom spoza Uczelni poszukującym wiedzy i literatury fachowej.

Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje piśmiennictwo z zakresu dyscyplin reprezentowanych w AEH: psychologię, zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, marketing, reklamę, prawo, administrację, politologię, informatykę oraz dziedziny pokrewne. Uzupełnienie głównego trzonu księgozbioru stanowią kodeksy, encyklopedie, słowniki, leksykony i roczniki statystyczne. Nasze zbiory liczą ponad 40 tys. woluminów wydawnictw zwartch oraz 300 tytułów czasopism, w tym 90 w prenumeracie bieżącej.

W Wypożyczalni zgromadzono książki, biuletyny, skrypty oraz wydawnictwa multimedialne bezpośrednio związane z kierunkami studiów i prowadzonymi specjalnościami. 

W Czytelni można skorzystać z księgozbioru udostępnianego na miejscu, czasopism naukowych oraz prasy. W przestronnym wnętrzu do dyspozycji czytelników znajduje się: 

• 70 miejsc do pracy własnej (przy stołach lub wygodnych kanapach),
• 2 pokoje do cichej nauki lub pracy grupowej,
• 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz programów wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych, 
• stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
• sieć wi-fi, 
• dostęp do naukowych baz danych.