Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), decyzją Dyrektora Generalnego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie biura jednostek administracyjnych i ogólnouczelnianych nie przyjmują interesantów do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego po wcześniejszym umówieniu się.

Z pracownikami jednostek administracyjnych oraz ogólnouczelnianych można kontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Dane kontaktowe do poszczególnych działów znajdują się na stronie internetowej www.vizja.pl w zakładce „Kontakt”.