Biuro pomaga studentom rozwiązywać wszelkie indywidualne problemy związane z tokiem studiów, sytuacją materialną lub osobistą oraz przepisami szkolnictwa wyższego.

  • Jeżeli chcesz rozszerzyć program studiów i uczyć się na dwóch specjalnościach lub kierunkach.
  • Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej terminowe regulowanie czesnego.
  • Jeżeli masz problem z interpretacją przepisów szkolnictwa wyższego, regulaminów studiów oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Uczelni.
  • Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek o przyznanie stypendium lub zapomogi.
  • Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz dodatkowej pomocy.
  • Jeżeli potrzebujesz pomocy w innych sprawach związanych ze studiami.

Przyjdź lub zadzwoń do BOS - na pewno pomożemy!

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

VI piętro, pokój 619


Zarządzanie - 22 536 54 21
Finanse i Rachunkowość - 22 536 54 22
Psychologia – 22 536 54 23
Administracja, Prawo, Politologia – 22 536 54 24
Informatyka – 22 536 54 25