Główna siedziba Uczelni została przekazana do użytku z dniem 1 września 2003 r. Pod tym adresem zlokalizowane są: Rektorat, dziekanaty wszystkich wydziałów, Biblioteka Główna, Czytelnia, Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Biuro Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji, Samorząd Studencki, Kwestura, Dział Informatyki, laboratoria do prowadzenia badań naukowych, laboratoria komputerowe, aula główna dla 530 osób, 2 aule - każda dla 260 osób, 12 sal dydaktycznych dla 70-100 osób, kilkadziesiąt sal do prowadzenia ćwiczeń i warsztatów.

Uczelnia jest zlokalizowana w najbliższym otoczeniu centrum Warszawy w obrębie ul. Dzielnej 58/60/62 i ul. Pawiej 55, w bezpośrednim sąsiedztwie Al. Jana Pawła II i ul. Okopowej w cichym otoczeniu z własnym dziedzińcem, parkingiem zewnętrznym i bardzo łatwym dostępem do środków komunikacji publicznej.

W budynku prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów Uczelni oraz zajęcia dydaktyczne dla większości studentów studiów niestacjonarnych (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich i podyplomowych).

Aula Główna WSFiZ może pomieścić ponad 500 osób. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz wysokiej jakości nagłośnienie.

Dla studentów studiów niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w budynkach nie należących do uczelni Uczelni, a zlokalizowanych w pobliżu jej siedziby (budynki szkół średnich i gimnazjalnych).