Zapraszamy na niezwykły wykład otwarty online „Czy sędzia zawsze wie, kto zabił? Proces poszlakowy”, który prowadzi adwokat, dr Andrzej Malicki. Spotkanie stanowi cykl wydarzeń w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Ochrony Własności Intelektualnej, prowadzonego przez prof. Jacka Sobczaka.

W powszechnym znaczeniu dowodem poszlakowym jest taki dowód, który jednocześnie jest obciążającym, jednakże jednoznacznie nie przyświadcza o winie oskarżonego.

Czym tak naprawdę jest proces poszlakowy? Co uznaje się za dowód poszlakowy w sprawie? Jakie funkcje muszą spełniać fakty poboczne, by można było rozważyć wnioskowanie o fakcie głównym? Jakie zastosowanie w procesie mają dowody poszlakowe i jak wpływają na decyzję sędziego?

Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te oraz inne pytania serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

O wszystkim co dotyczy procesu poszlakowego opowie adwokat dr A. Malicki, założyciel pierwszej spółki adwokackiej na terenie Wrocławia (Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. [podlinkować??]). Dr A. Malicki w trakcie swojej wieloletniej praktyki zawodowej pełnił szereg ważnych funkcji społecznych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, brał udział w wielu akcjach społecznych. Aktualnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej (w drugiej kadencji). Jest współautorem scenariusza filmu „Bezmiar sprawiedliwości”.

fot. http://malicki.wroc.pl/

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY2MTZlZDgtMTdlOS00YjFhLWJiZDctZmE0NzU3NjQxMmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fe7a824-f641-487b-a3bc-dcdb7ad5df5f%22%2c%22Oid%22%3a%22eb5bc123-c8f4-44fa-8479-802c3a4a7098%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d