Prezes zarządu Atfin Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie finansowania projektów innowacyjnych, w tym uwzględniających prace badawczo-rozwojowe.

Doradca i trener w zakresie zakładania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Autor licznych studiów wykonalności i biznesplanów dla projektów innowacyjnych finansowanych w ramach funduszy europejskich realizowanych wspólnie przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Zajmuje się również badaniami marketingowymi na etapie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług.