Wybrane informacje związane z tokiem studiów - rozkłady ocen sesji egzaminacyjnych, absolwenci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów.

I. Liczba absolwentów

Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w latach 2012 - 2016 otrzymało:
  • 2012 - 1529 studentów
  • 2013 - 1632 studentów
  • 2014 - 1364 studentów
  • 2015 - 1361 studentów
  • 2016 (stan na 24.11.2016r.) - 810 studentów

 

II. Rozkład ocen sesji egzaminacyjnych z lat 2013 - 2016

 

1. Statystyczny rozkład ocen z roku akademickiego 2015/2016
Ocena
Liczba wszystkich uzyskanych ocen
Całkowita liczba ocen zaliczających wystawionych w grupie odniesienia
Procentowy udział każdej z wystawionych ocen w porównaniu z liczbą całkowitą ocen zaliczających
Procent skumulowany wystawionych ocen zaliczających
5
8544
8544
16,38%
16,38%
4,5
5874
5874
11,26%
27,65%
4
11652
11652
22,34%
49,99%
3,5
8121
8121
15,57%
65,57%
3
17957
17957
34,43%
100,00%
2
11484
---
---
---
--- 
63632
52148
100,00%
---

 

2. Statystyczny rozkład ocen z roku akademickiego 2014/2015 
Ocena słownia
Wartość cyfrowa
Liczba wystawionych ocen
Procentowy rozkład  wystawionych ocen
Bardzo dobry
5
9382
14,01%
Dobry plus
4,5
6177
9,23%
Dobry
4
12491
18,66%
Dostateczny plus
3,5
8914
13,31%
Dostateczny
3
18618
27,81%
Niedostateczny
2
11372
16,98%
 ---
 ---
66954
100,00%
 
3. Statystyczny rozkład ocen z roku akademickiego 2013/2014
Ocena słownie
Wartość cyfrowa
Liczba wystawionych ocen
Procentowy rozkład  wystawionych ocen
Celujący
6
632
0,81%
Bardzo dobry plus
5,5
493
0,64%
Bardzo dobry
5
9696
12,49%
Dobry plus
4,5
7580
9,76%
Dobry
4
13418
17,28%
Dostateczny plus
3,5
9801
12,62%
Dostateczny
3
21645
27,88%
Niedostateczny
2
14373
18,51%
---
--- 
77638
100,00%