prof. AEH dr hab. Danuta Mliczewska

ORCID: 0000-0003-1519-2423
prowadzone przedmioty: Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1991-10-28 Doktor habilitowany Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Danuta Mliczewska, Przedsiębiorstwa rynkowe - geneza i rozwój, "Handel Wewnętrzny" 2011, nr. 5, 11-20;
 • Danuta Mliczewska, Plany ratowania gospodarek USA, Niemiec i Polski przed skutkami kryzysu finansowego, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny" 2009, nr. 21, 26-40;
 • Danuta Mliczewska, Współczesne państwa wobec światowego kryzysu finansowego - nowej choroby XXI wieku, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr. 6, 1-8;
 • Danuta Mliczewska, Historyczny i racjonalny system podatkowy, "Handel Wewnętrzny" 2008, nr. 1, 17-22;
 • Danuta Mliczewska, Kontrowersje wokół pojęć podatku i systemu podatkowego, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2008, vol. 2, nr. 1, 5-21;
 • Danuta Mliczewska, Przedsiębiorstwo rynkowe, jego cechy i przyczyny powstania, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny" 2008, nr. 15, 89-105;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Danuta Mliczewska, Rozważania o podatkach i systemach podatkowych, Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Technika, 2020;
 • Danuta Mliczewska, Joanna Antczak, Zdzisław Rapacki, Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018;
 • Danuta Mliczewska, Uczestnicy stosunków podatkowych i ich relacje - ujęcie teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwa KRAM, 2018;
 • Danuta Mliczewska, Gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo i państwo jako podmioty gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Technika, 2016;
 • Danuta Mliczewska, Rozważania o kategoriach interesów związanych z państwem, Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Technika, 2016;
 • Danuta Mliczewska, Od naturaliów do czopowego. Z wczesnych dziejów podatków, Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2014;
 • Danuta Mliczewska, Daniny podatkowe w epoce starożytnej, Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Technika, 2013;
 • Danuta Mliczewska, Podatki w epoce średniowiecznej, Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Technika, 2013;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Danuta Mliczewska, Sposoby reakcji polskiego rządu i innych instytucji państwowych na globalny kryzys finansowy (w:) Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Stosunki Międzynarodowe - Zeszyty Naukowe 26/2011, red. Danuta Mliczewska, Warszawa: Uczelnia Vistula w Warszawie, 2011;
 • Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Nr 25/26, red. Danuta Mliczewska, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 2010;
 • Słownik biznesu angielsko-polski i polsko-angielski; Jacek Gordon, red. Danuta Mliczewska, Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2010;