Prezes Zarządu, Doradca podatkowy, Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji.

W latach 1998-2001 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Jest jednym z założycieli firmy w 1998 r. W latach 1991-1998 był pracownikiem Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, w tym w latach 1993-1998 jego wicedyrektorem. W działalności firmy zajmuje się m.in. nadzorem merytorycznym w sprawach podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych, koordynuje audyty podatkowe, udziela bieżących konsultacji podatkowych; reprezentuje również klientów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Dariusz Trzaska jest członkiem rady programowej „Monitora Podatkowego”, autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu doradztwa podatkowego i prawa podatkowego publikowanych w Przeglądzie Podatkowym, Monitorze Podatkowym i in.. Jest także współautorem Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym (Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1997). Prowadzi wykłady z dziedziny doradztwa podatkowego, prawa podatkowego i administracyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Zarządzania w Olsztynie, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Ośrodku Doskonalenia Kadr resortu finansów i innych.