dr Dawid Stadniczeńko

ORCID: 0000-0001-6826-3366
prowadzone przedmioty: Międzynarodowe prawo administracyjne, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Prawo humanitarne, Prawo międzynarodowe publiczne, Proseminarium, Seminarium magisterskie, Uwarunkowania formalno-prawne rynku energii, Wykładnia prawa i argumentacja

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2018-06-22 Doktor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

  • Anatol Francuz, Dawid Stadniczeńko, Idea integracji europejskiej jako narzędzie pokoju i stabilizacji wśród narodów, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 20-27;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Zwyczaje maoryskie jako element systemu wymiaru sprawiedliwości w Nowej Zelandii (w:) Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii. Tom 2, red. Kamil Spryszak, Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018;
  • Justyna Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Inspirujące znaczenie katalogu praw dziecka zawartego w Konwencji o prawach dziecka dla regionalnego systemu ochrony praw dziecka (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka T. 1, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
  • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Troska rodziców o dziecko w aspekcie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych (w:) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , 2017;