Diagnoza Społeczna jest jednym z czterech największych europejskich projektów społecznych badań panelowych, obok niemieckiego, brytyjskiego i szwajcarskiego.  Realizowana jest od 2000 roku. W 2015 r. zespół badawczy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego już po raz ósmy zapytał Polaków jak im się żyje. W badaniu wzięło udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. Wyniki najnowszego raportu zostały przedstawione 16 września 2015 r. na konferencji w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej a opublikowane na stronie:

 http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf

Tym, co wyróżnia Diagnozę Społeczną na tle innych projektów, jest różnorodność spraw, o które pytamy. Mierzymy warunki i jakość życia w zakresie wszystkich najważniejszych aspektów ekonomicznych (np. dochodów i zasobności materialnej, wyposażenia mieszkań, oszczędności i kredytów) jak i pozaekonomicznych (edukacji, leczenia, sposobów radzenia sobie z problemami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu życia, zachowań patologicznych, uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, praktyk religijnych i wielu innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny co odzwierciedla skład Rady Monitoringu Społecznego, czyli głównych jego autorów oraz zespołu zaproszonych ekspertów. Tworzą te gremia ekonomiści, demografowie, psychologowie, socjologowie, statystycy.

Dzięki panelowemu charakterowi badania  (tzn.w odstępach kilkuletnich badane są te same gospodarstwa domowe i te same osoby) możliwe jest śledzenie rzeczywistych zmian w warunkach i jakości życia Polaków.

W badaniu wykorzystywane są dwa kwestionariusze. Jeden dotyczy gospodarstw domowych – charakterystyki ich członków i warunków życia. Drugi kwestionariusz wypełniają samodzielnie wszyscy dostępni członkowie badanych gospodarstw, którzy ukończyli 16 rok życia.

W dostępnych na stronie www.diagnoza.com bazach danych ze wszystkich ośmiu edycji znajdują się wyniki badania 23804 gospodarstw domowych z 75003 ich członkami i ponad 56 tys. indywidualnych respondentów.