16 i 21 listopada 2016 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Banku PeKaO SA w ramach "Dni Innowacji"

Studenci kierunków finanse i rachunkowość oraz zarządzanie uczestniczyli w dwóch spotkaniach otwartych z przedstawicielami Banku PeKaO SA, na których mogli zapoznać się się z nowinkami banku - aplikacją PeoPay i Tablet Live. Studenci dowiedzieli się również o wszystkich zaletach legitymacji ELS i powiązanego z nią konta studenckiego. Na słuchających uważnie czekały drobne upominki.

Zapraszamy na stoiska Banku PeKaO SA na parterze budynku WSFiZ.