Wysokość dofinansowania praktyki zagranicznej (SMP) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1
(Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania)

Grupa 2
(Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy)

Grupa 3
(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)

Kwota miesięcznego dofinansowania

600  EUR

550 EUR

500 EUR

 

Wysokość dofinansowania studiów zagranicznych (SMS) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1
(Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania)

Grupa 2
(Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy)

Grupa 3
(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia**, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)

Kwota miesięcznego dofinansowania

500  EUR

450 EUR

400 EUR

 **Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy Serbią a UE.

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników naukowych (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

Grupa 2 –Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia**, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.

**Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy Serbią a UE.