Wysokość dofinansowania praktyki zagranicznej (SMP) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1
(Austria ,Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)

Grupa 2
(Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja)

Grupa 3
(Bułgaria, FYROM-Była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Estronia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry)

Kwota miesięcznego dofinansowania

600  EUR

550 EUR

450 EUR

 

Wysokość dofinansowania studiów zagranicznych (SMS) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1
(Austria ,Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)

Grupa 2
(Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja)

Grupa 3
(Bułgaria, FYROM-Była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry)

Kwota miesięcznego dofinansowania

500  EUR

450 EUR

350 EUR

 

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników naukowych (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.