Praktyki

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Uwaga! Jeśli znalazłeś już instytucję gotową przyjąć Cię na praktykę nie zapomnij załączyć do aplikacji listu intencyjnego od tej instytucji. Podczas II etapu rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty za przedstawienie listu intencyjnego.

Studia

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).