Praktyki

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212).

Uwaga! Jeśli znalazłeś już instytucję gotową przyjąć Cię na praktykę nie zapomnij załączyć do aplikacji listu intencyjnego od tej instytucji. Podczas II etapu rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty za przedstawienie listu intencyjnego.

Studia

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212).

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212).