Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Posiedzenie założycielskie Komisji odbyło się w dniu 30 marca br. w Oddziale Gdańskim PAN. 

Powołanie Komisji jest odpowiedzią na zainteresowanie środowiska naukowego zagadnieniami kosmicznymi i satelitarnymi. Komisja ma charakter wielodyscyplinarny, stąd zorganizowała się w trzy sekcje: technologii kosmicznych, zarządzania przestrzenią kosmiczną i prawa kosmicznego. Sekcja technologii kosmicznych i satelitarnych koncentrować się będzie na sprawach robotyki, inżynierii materiałowej, mikrofal i analizy informacji, telekomunikacji, ekologii, nawigacji oraz bezpieczeństwa morskiego, zarówno cywilnego jak i militarnego. Działalność sekcji prawa kosmicznego dotyczyć będzie, między innymi, procesu legislacyjnego w zakresie polskiego prawa kosmicznego.