Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest także absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn, gdzie ukończyła Studia z zakresu prawa cywilnego porównawczego (LL.M).

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym w prawie umów, prawie autorskim i problematyce dóbr osobistych) oraz w prawie gospodarczym. W codziennej pracy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem pism procesowych, udzielaniem porad prawnych, reprezentacją w sądzie. Posiada także doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej - w swojej praktyce doradzała m.in. pracowniom architektonicznym, projektantom wnętrz, wydawcom książek, grafikom, właścicielom i twórcom portali internetowych.