W ogłoszonym 17 lipca 2020 roku 21. Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy 2020 kierunek studiów “finanse i rachunkowość” prowadzony przez AEH posiadający ocenę wyróżniającą PKA zajął 8. miejsce w Polsce spośród wszystkich uczelni prowadzących ten kierunek, a 2. miejsce w zestawieniu uczelni niepublicznych