prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

ORCID: 0000-0003-4774-0914
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Psychosomatyka, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2002-01-22 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
1987-03-26 Doktor habilitowany Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia kliniczna

Artykuły

 • Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Krzysztof Basiński, Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz, Cognitive and emotional representations of pain in cancer patients at an inpatient unit and home palliative care, "Current Problems in Cancer" 2019, vol. 43, nr. 6, 0-0;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Wojciech Kloc, Agata Zdun-Ryżewska, Krzysztof Basiński, Mikołaj Majkowicz, Wojciech Leppert, Patryk Kurlandt, Witold Libionka, Impact of different illness perceptions and emotions associated with chronic back pain on anxiety and depression in patients qualified for surgery, "Pain Management Nursing" 2019, vol. 20, nr. 6, 599-603;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Krzysztof Basiński, Agata Zdun-Ryżewska, Iwona Wasilewko, Piotr Pankiewicz, Knowledge of cancer symptoms and anxiety affect patient delay in seeking diagnosis in patients with heterogeneous cancer locations, "Current Problems in Cancer" 2017, vol. 41, nr. 1, 64-70;
 • Rita Hansdorfer-Korzon, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Jerzy Landowski, Mikołaj Majkowicz, Krzysztof Basiński, Agata Zdun-Ryżewska, Iwona Wasilewko, Relationships of anxiety and depressive symptoms with pain perception in post-mastectomy women. An intragroup analysis, "Archives of Clinical Psychiatry (Revista de Psiquiatria Clinica)" 2016, vol. 43, nr. 4, 74-78;
 • Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Iwona Wasilewko, Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej - doniesienie wstępne, "Psychoonkologia" 2014, vol. 18, nr. 3, 116-122;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Krzysztof Karnowski, Assessment of parents' attitudes and symptoms of aggression in depression, "Polish Journal of Social Science" 2013, vol. 8, nr. 1, 43-52;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Ryszard Kościelak, Karol Karasiewicz, Mikołaj Majkowicz, Joanna Kozaka, Delays in seeking cancer diagnosis in relation to beliefs about the curability of cancer in patients with different disease locations, "Psychology & Health" 2013, vol. 28, nr. 2, 154-170;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Zmęczenie a zdrowie i choroba (perspektywa psychologiczna), Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Daniel Siemionko, Cognitive representation of disease, sense of coherence, and health behaviours of women and men with type 2 diabetes (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 1. Determinants of Somatic and Mental Health, red. Konrad Janowski, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Jakość przekonań o doświadczanym bólu przewlekłym a funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie chorych (w:) Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne., red. Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Zaburzenia procesów poznawczych a chemioterapia (w:) Neuropsychologia medyczna. Wybrane zagadnienia, red. Krzysztof Jodzio, Walenty M. Nyka, Sopot: Wydawnictwo "Arche", 2008;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Ocena zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących (w:) Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Poczucie zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących (w:) Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Stres a rak (w:) Psychologia i medycyna wspólne obszary zainteresowań, red. -brak-, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Zwlekanie z badaniem diagnostycznym jako mechanizm ucieczki przed zagrożeniem (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007;