Celem konferencji pn. "Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka", która odbyła się w dniu 6 listopada 2009 była jak najwszechstronniejsza analiza kryzysu, zarówno w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do gospodarki polski. Takie kompleksowe podejście pozwoliło na sformułowanie wniosków odnośnie do specyfiki, przyczyn i mechanizmów obecnego kryzysu, a tym samym i najbardziej adekwatnych środków zaradczych.