W dniu 6 października 2017 roku ogłaszam godziny rektorskie od 11:00 do 13:30 celem umożliwienia Pracownikom i Studentom wzięcia udziału w uroczystościach Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018.

Rektor
Prof. dr. hab. Maria Sierpińska

Inauguracja odbędzie się w auli głównej o godzinie 11:00.