Szkoła terenów Matrik. Doradca zgłoszony w Krajowym Systemie Usług Coach International Coaching Community. Pracownik Politechniki Łódzkiej.

 Tematyką doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2004 roku. Autor i realizator projektów UE. Współpracuje z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Członek komisji oceniających innowacyjne pomysły na biznes. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla młodych przedsiębiorców, studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni w zakresie transferu technologii i podejmowania działalności gospodarczej. Prywatnie zapalony żeglarz – jachtowy sternik morski.