W dniu 5 października 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza", której tematem będzie historyczne i przyszłościowe umiejscowienie polskiego złotego.

Wydział Prawa i Administracji

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Zaprasza do udziału w

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Problematyka polskiego pieniądza”

Tegoroczny temat - „historyczne i przyszłościowe umiejscowienie polskiego złotego”

 

Termin: 5 października 2015

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55, sala nr 105 (piętro I)

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

 

Patronat honorowy:

        Narodowy Bank Polski                          Komisja Europejska

 

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim

 

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, jak również wskazanie perspektyw dla polskiej złotówki w kontekście integracji europejskiej, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o najbezpieczniejszym środku płatniczym.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Program:

9.00-9.30  – rejestracja uczestników

9.30-10.00 – Otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników

10.00-12.30 –  Sesja plenarna

Mgr Martyna Sawicka, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ,  Historia niepodległej złotówki,

Dr Wacław Brzęk, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Zwalczanie fałszerstw pieniędzy w czasach międzywojnia,

Mgr Ewa Wesołowska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Historia pieniądza: rola pieniądza dawniej i dziś,

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, Konstytucyjnoprawne aspekty deficytu budżetowego i długu publicznego,

Mgr Małgorzata Lewandowska doktorantka Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych, Zamiana złotego na euro - analiza wiodących aspektów praktycznych,

Dr Katarzyna Dunaj, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej,  Funkcja emisyjna Narodowego Banku Polskiego (aspekt konstytucyjny),

Dr Jarosław Sozański, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Perspektywy i przewidywane skutki wprowadzenia euro w Polsce a interes narodowy (uwagi prawne),

Dr Paweł Chodak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Ochrona polskiego pieniądza realizowana przez polskie służby - czy jest wystarczająca?

Dr Jarosław Galicki, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski i ich wymiana,

Monika Turkowska, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ocena ryzyka walutowego,

Mgr Anita Niemczyk-Wójcik, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Ryzyko walutowe a Dotacje Unijne dla przedsiębiorców - perspektywa finansowa 2014-2020,

Mgr Tomasz Knepka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, Zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w walkę z globalnym kryzysem finansowym w granicach jego mandatu,

Dr Paweł Sitek, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, W Polsce obowiązywał denar, grosz, dukat, złoty a teraz czas na polskie euro

12.30.12.45 Zamknięcie konferencji

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas - Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz - Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek - Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski WSFiZ - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Sura - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu - dr Paweł Sitek

Członek komitetu - dr Katarzyna Dunaj

Członek komitetu - mgr Artur Banaszak

Członek komitetu - mgr Martyna Sawicka

Członek Komitetu - mgr Anita Niemczyk

Członek komitetu - mgr Ewa Wesołowska

Członek komitetu - mgr Tomasz Talar

 

Ważne terminy:

20 września - termin zgłoszenia [imię i nazwisko autora, temat, słowa klucze, abstrakt]

5 listopada - ostateczna wersja tekstu do druku

 

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po konferencji zostanie wydana monografia pokonferencyjna.

Każdy uczestnik (autor który zgłosi swój temat) otrzyma certyfikat z konferencji.

 

Kontakt:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

z dr Pawłem Sitek: polskipieniadz@vizja.pl