12 października 2019 r. odbędzie się II edycja Warszawskiej Konferencji Nowości Psychologicznym "PsychoScience 2019". Spotkanie w gronie wybitnych psychologów to odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni dla rozwoju naukowego osób będących zarówno na samym początku kariery naukowej jak i doświadczonych naukowców . Konferencja pozwoli badaczom zaprezentować wyniki ich dotychczasowej pracy – szerszemu gronu odbiorców.

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez
Wydział Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
 
 
 
 
 

Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych PsychoScience 2019

Warszawa, ul. Okopowa 59, sala 309 (3 piętro), 12.10.2019 r

 

13.00-13.15 Uroczyste otwarcie konferencji

dr Konrad Janowski, Rektor AEH
dr Giuseppe Leonardi, Dziekan studiów psychologicznych AEH

13.15 – 14.30 Sesja plenarna I

Sylwia Rytel, Konrad Janowski
Retrospektywna percepcja postaw rodzicielskich a skłonność do martwienia się u kobiet i mężczyzn w okresie średniej dorosłości (30-55 lat)

Ewa Kieliszczyk, Konrad Janowski
Retrospektywna percepcja postaw rodzicielskich a skłonność do martwienia się i przekonania o martwieniu u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości (20-30 lat)

Giuseppe Leonardi, Iris Nomikou,  Alicja Radkowska, Katharina J. Rohlfing, Joanna Rączaszek-Leonardi
Scaffolding language development: early vocal interaction dynamics contrasting speech-like and non-speech-like vocalizations

Mikołaj Goliński, Agnieszka Bytner
Psychologiczne aspekty pracy sądowego kuratora rodzinnego

Ewa Hamerla
Trening Zastępowania Agresji a natężenie i struktura agresji oraz jej związek z empatią u kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Jednostek Penitencjarnych.

 

14.30-14.45 przerwa

14.45-16.00 Sesja plenarna II

Karolina Majewska, Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz
Samoocena wiedzy na temat chorób przewlekłych a poznawcza reprezentacja wybranych chorób w populacji osób zdrowych

Charles – Etienne Benoit
Breathing rhythms drive memory performances

Magdalena Telega, Anna Brytek-Matera, Konrad Janowski, Hiacynta Świątek, Małgorzata Szcześniak, Friederike Barthels
Właściwości psychometryczne czterech wersji językowych Düsseldorfskiej Skali Ortoreksji-PL (DOS-PL)

Martyna Turowska
Dysfunkcjonalne przekonania jako mediator związku pomiędzy zadowoleniem z wyglądu a nasileniem objawów zaburzeń odżywiania u młodych kobiet z populacji nieklinicznej

 

Komitet Naukowy konferencji

 

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Dr Giuseppe Leonardi

Dr Anna Studzińska

Dr Barbara Jacennik

Mgr Kinga Wytrychiewicz

Mgr Daniel Pankowski

 

                Komitet Organizacyjny

 

Mgr Krzysztof Kanty – sekretarz

Mgr Joanna Pawłowska

Mgr Emilia Szwed

Anna Jarema

Urszula Choma

Magdalena Telega