W dniu 20 listopada 2020 r. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako spotkanie on-line. Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału i zachęca do przesyłania referatów.

Organizatorzy: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

 

Współpraca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie

Prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu

Dr hab. Andrzej Panasiuk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Prof. dr hab. Tatiana Francuz - Jaśkiewicz - Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie

Prof. dr hab. Natalia Pobirchenko - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie

Prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Prof. dr hab. Roza Valeeva – Uniwersytet Federalny w Kazaniu

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Tadeusz Graca - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet Opolski

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor Instytutu Nauk Prawnych

Prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael

Dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska

Henryk Zabrocki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie

 

Patronat Konferencji:

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

 

Kierownik organizacyjny Konferencji:

dr Anna Pawlak, a.pawlak@vizja.pl, tel. +48 506 332 581.

 

Komitet Organizacyjny:

dr Justyna Stadniczeńko, dr Dawid Stadniczeńko, dr Beata Skwarek, dr Oksana Zelena

 

Języki robocze Konferencji:

polski, angielski, ukraiński  

 

Panele tematyczne konferencji:

  1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
  2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
  3. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
  4. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
  5. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży
  6. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
  7. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym
  8. Medycyna a prawa dziecka
  9. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
  10. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

 

Schemat Konferencji

20 listopada 2020 r. (piątek)

09:15  – Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)
9:30 - 10:15  – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów
10:15 - 16:00  – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)
16:00 - 16:30   – Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Informacje dodatkowe:

Każdy referat powinien być przygotowany na 15 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo przełożenia części paneli tematycznych na 21 listopada 2020 (sobota).

 

Terminy:

- 15 września 2020 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy kierownika organizacyjnego Konferencji – a.pawlak@vizja.pl (formularz dostępny na dole strony);   Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem oraz prośby wpływające do Komitetu Organizacyjnego, termin zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 1 października 2020 r. 

- 31 październik 2020 – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji;

- 10 grudnia 2020 – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji na adres mailowy redaktorów naukowych: a.pawlak@vizja.pl lub j.stadniczenko@vizja.pl;

 

Publikacja wydana zostanie w wydawnictwie z listy MNiSW.

 

Tekst artykułu: Objętość – do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), w tym streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz słowa kluczowe umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego

 

 

English version: LINK

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego